ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)