ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น)

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)