ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)