ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Project Coordinator) 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
053-121-268 ต่อ 284
(งานบริหารงานบุคคล)