ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย (Researcher) จำนวน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานวิจัย [ วิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ]

ดาวน์โหลดประกาศ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
053-121-268 ต่อ 284
(งานบริหารงานบุคคล)