รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา [ Purchasing Engineer - กลุ่มงานวิจัย ]

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดกลุ่มงานวิจัย [ วิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ] 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ [ Project Coordinator ] จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ [ Project Coordinator ] จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานวิจัย

Read more ...

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น

Read more ...

ประกาศรับสัมครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น

Read more ...

ประกาศรับสัมครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบต้นแบบระบบฉายภาพแบบ 360 องศา

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นต้น

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างภายใต้โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร(เครื่องกล) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) ประกาศขยายเวลารับสมัครงานลูกจ้างโครงการตำแหน่ง วิศวกร (อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ)
Page 2 of 22