รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร โครงการ Thai Space Consortium

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าสารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวภูมิภาคฯ ขอนแก่น ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer) ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 2 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น
Page 2 of 9