รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) จำนวน 2 อัตรา ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Firmware Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศฯ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ TSC 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS
Page 11 of 25