รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์

Read more ...

ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Firmware Engineer) 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ MIS 6 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย 2 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการ MIS 6 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
Page 12 of 25