รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าสารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer) ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 2 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (เมคคาทรอนิกส์) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
Page 15 of 22