รับสมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาว ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาวภูมิภาค ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประจำหอดูดาว พิษณุโลก

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์ดาราศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ประจำหอดูดาวพิษณุโลก

Read more ...

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (Electronic Engineer) 1 ตำแหน่ง ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Digital Signal Processing Engineer) จำนวน 1 ตำแหน่ง National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) Announcement Recruitment of a Contract Employee (Digital Signal Processing Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำหอดูดาวภูมิภาคขอนแก่น ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Electronic Engineer) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น)
Page 3 of 28