รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (RF antenna engineer) ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค หอดูดาวฯ ขอนแก่น ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร โครงการ Thai Space Consortium ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ 2 อัตรา ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
Page 3 of 9