รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
Page 3 of 15