รับสมัครงาน

ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำหอดูดาวภูมิภาคขอนแก่น

Read more ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น)

Read more ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ประจำหอดูดาวขอนแก่น)

Read more ...

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกรจัดซื้อ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัย) จำนวน 3 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Electronics Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Mechatronics) ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย
Page 4 of 28