รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 1 ตำแหน่ง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการของสถาบัน ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา (วิศวกร) ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างโครงการของสถาบัน จำนวน 5 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา
Page 6 of 22