รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

Read more ...

ประกาศประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

Read more ...

ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศ ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (โครงการ MIS) ตำแหน่ง Software Developer จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น จำนวน 3 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา
Page 7 of 25