รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (อุตสาหการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (เมคคาทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (Software Engineer) 1 อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) 1 อัตรา
Page 9 of 28