การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564