ติดต่อ


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

cco icon point

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง นครราชสีมา 30000


cco icon phone


โทร.(+66) 044-216254
โทรสาร (+66) 044-216255

cco icon facebook @NARITNMA