บริการวิชาการ

บริการดูดาวทุกคืนวันเสาร์ กิจกรรม ​NARIT PUBLIC NIGHT

        เปิดกล้องโทรทรรศน์ให้บริการประชาชนทั่วไปที่สนใจในการดูดาว เข้าใช้บริการได้ทุกคืนวันเสาร์ มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าและอำนวยความสะดวกในการดูดาว วัตถุท้องฟ้าที่สามารถสังเกตเห็นจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

nma public 1


ฐานกิจกรรมดาราศาสตร์

        มุ่งเน้นการศึกษาดาราศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมฐานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นให้ผู้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตัวเองและฝึกลงมือปฏิบัติจริง

nma public 2


การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

        เรียนรู้การทำงานและส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์  โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้คือชุดกล้องโทรทรรศน์ที่ทำจากท่อ PVC เป็นส่วนประกอบหลัก และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านศึกษาภัณฑ์

nma public 3 nma public 4
nma public 5 nma public 6

การสังเกตดวงอาทิตย์

        เรียนรู้ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย์ สังเกตจุดบน เปลวสุริยะบนดวงอาทิตย์ผ่านกล้องสำหรับสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์โอยเฉพาะ และคำนวณความเร็วการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

nma public 7 nma public 8

การสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ

        เรียนรู้ขนาดและระยะทางของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะตามอัตราส่วนที่ถูกต้องทั้งระยะทางและขนาดเทียบจากของจริง

nma public 9


การศึกษาหลุมดวงจันทร์

        คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมบนดวงจันทร์โดยใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน

nma public 10 nma public 11

ฐานการบรรยายดาราศาสตร์

        การให้ความรู้ดาราศาสตร์เชิงวิชาการ มุ้งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาการบรรยายและสามารถนำไปปรับใช้กับตัวผู้เรียนรู้ได้

    • เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น

เรียนรู้กลุ่มดาวต่าง ๆ ผ่านการใช้แผนที่ดาว กลุ่มดาวที่สามารถบอกทิศทาง การวัดมุมดาว กลุ่มดาวเด่นประจำฤดู รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

    • เรื่องนอกโลก

ความรู้เรื่องดาราศาสตร์นอกโลกเกี่ยวกับวัตถุอื่น ๆ บนท้องฟ้าที่น่าสนใจ

    • ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

        เรื่องดาราศาสตร์ใกล้ตัวที่สามารถเห็นหรือใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ ปฏิทินมาจากไหน?  ทำไมต้องมี 12 เดือน? ฤดูกาล เป็นต้น

nma public 12