คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 25661 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

2 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

3 02 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : กุมภาพันธ์ 2567

4 03 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

5 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

6 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

7 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

8 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

9 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

10 bio