หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

ska

ITCA

AI File

ITCA

JPG File

ITCA

PNG File