2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”
โดย อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (
Visual Astronomy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-22.00 น.

ณ ห้องแอนโดรเมดา  อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

“จดหมายเหตุ กับ ดาราศาสตร์”

“จดหมายเหตุ กับ ดาราศาสตร์”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา

“จดหมายเหตุ กับ ดาราศาสตร์”

Read more ...

การอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ

การอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ

“การอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ”

Read more ...