2565

เสวนา “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย”

เสวนา “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย”

เสวนา

ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย


วันที่ 2 กันยายน พ.. 2565 เวลา 8.30-21.00 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา  “ดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม”

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราสาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more ...