ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม”

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราสาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

naru 20220627 01

naru 20220627 02

ถ่ายทอดความรู้ ความสำคัญของดาราศาสตร์กับการศึกษาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ กาลานุกรมนุษย์ ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิต ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ดาราศาสตร์กับประวัติศาสตร์ การบันทึกจดหมายเหตุสมัยโบราณ การวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

 

โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้บรรยาย และคุณกรกมล ศรีบุญเรือง ผู้ดำเนินรายการ

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ณ กิจกรรม เวทีกลาง ห้องประชุม Grand Hall

เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

 

#Book Carnival เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

#ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565