พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 13.45 น.

ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1

3

4

2

5

6

7