พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.39 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554  เวลา 9.00 น.

ณ  ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more ...

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Read more ...

พิธีเปิด “ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์”

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.35 น.

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์)

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ภาพถ่ายหว้ากอ วันที่ ๑๔-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

123

456

 

คู่มือการสังเกตสุริยุปราคา 1875 ทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปสังเกตโดยเฉพาะ

 

เอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในประเทศฝรั่งเศส

 

เอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยในปารีส

 

ภาพถ่าย รัชกาลที่ 7 ทรงเสด็จทอดพระเนตร สุริยุปราคา

 

 

Page 8 of 9