ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย

ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย

เป็นแอนนิเมชันตอนแรกเปิดเรื่องโดยน้องเอิร์ทเดินทางไปเยี่ยมคุณตาจันทร์ที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดภาคเรียนและไปพบหนังสือ "นิทานดาว" ในชั้นหนังสือของคุณตา เมื่อคุณตาจันทร์มาพบจึงอาสาอ่านนิทานให้หลานฟังสอดแทรกเนื้อหาการขึ้น-ตกของศูนย์กลางระบบสุริยะ