ดวงจันทร์กับแม่ของอิงอิง 

ดวงจันทร์กับแม่ของอิงอิง 

เนื้อหาสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมเกร็ดความรู้ปรากฎการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคา