ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึก องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเชิงลึก ภายใต้โครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ เปิดทางนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยร่วมพัฒนาอุปกรณ์วิจัยในโครงการสำรวจดวงจันทร์ ฉางเอ๋อ-7  หวังพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงด้านอวกาศห้วงลึก ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย

Read more ...

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Read more ...

ประกาศ 

ผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์

เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 4

Read more ...

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจและรักการถ่ายภาพ ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

Read more ...

ประกาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผ่าน https://bit.ly/TACs2023_Confirmation ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันได้ทาง https://bit.ly/TACs2023_Confirmation-Form 

Read more ...

โรงเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2023 ในหัวข้อเรื่อง Radio Astronomy and Technology with the 40m Thai National Radio Telescope ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566  ณ จังหวัดเชียงใหม่  

Read more ...

รายชื่อตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบ 59 ปี” บันทึกผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นับเป็นโอกาสดีที่จะสังเกตดาวพฤหัสบดีในช่วงนี้ ปรากฏชัด สุกสว่างทางทิศตะวันออก ในช่วงหัวค่ำ สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 27 กันยายนนี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบ 59 ปี ปรากฏสว่างมากทางทิศตะวันออก ดูได้ด้วยตาเปล่ายาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์กาลิเลียนได้อย่างชัดเจน เตรียมตั้งกล้องชวนคนไทยส่องดาวพฤหัสบดีใกล้โลก 4 จุดสังเกตการณ์หลัก เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more ...

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 4 ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้งค์ การแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทย ปี 2565 ชวนชม "ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี” รุ่งเช้า 9 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ ปี 2565 ดาวเต็มฟ้า ท้าลมหนาว
Page 1 of 21