ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพถ่ายวัตถุ และบุคคลในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่พอดี เวลาประมาณ 12:20 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวระนาบตั้งฉาก ผ่านเหนือศีรษะ เงาจะอยู่ใต้วัตถุพอดี เสมือนไร้เงา ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้

pr20240515 1 01

pr20240515 1 02

 

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 5-20 องศาเหนือ ดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีวันและเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่แตกต่างกัน ตรวจสอบวันเวลาการเกิดปรากฏการณ์ในจังหวัดของท่านได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/4010

ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปวินาทีไร้เงาได้ที่ https://bit.ly/3QFa8hF

pr20240515 1 03

pr20240515 1 04

pr20240515 1 05

 

 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : www.narit.or.th

Facebook: www.facebook.com/NARITpage, X : @NARIT_Thailand,

Instagram: @NARIT_Thailand, TikTok: NARIT_Thailand

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผย 14 พฤษภาคมนี้ ถึงคิวเชียงใหม่ไร้เงา ช่วงเที่ยงวันดังกล่าว ดวงอาทิตย​์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่พอดี เวลาประมาณ 12:20 น. เป็นเหตุให้ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก วัตถุที่อยู่กลางแดดจะเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ทั้งนี้ ไม่มีผลกับอุณหภูมิ หรือสภาพอากาศ 

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผย วันที่ 26 เมษายน 2567 ดวงอาทิตย์จะโคจรจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกของปี เวลาประมาณ 12:16 น. ในเวลาดังกล่าว หากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพ “สุริยุปราคาเต็มดวง” วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ เมืองโบรกเคนโบว์
รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา แม้ขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้สภาพท้องฟ้ามีเมฆบางๆ
ตลอดปรากฏการณ์ แต่ก็สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ลูกปัดของเบลีย์ ปรากฏการณ์แหวนเพชร ชั้นโคโรนา และเปลวสุริยะได้อย่างชัดเจน 

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผย ตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายในโซเชียลมีเดีย ปรากฏเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่วิ่งพาดผ่านท้องฟ้าเป็นแนวยาว คืนวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลาประมาณสามทุ่มเศษ มีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก หลายพื้นที่ในจังหวัดแถบภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบรี ชลบุรี สมุทรสาคร นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ


Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ขนาด 40 เมตร พร้อมเข้าร่วมเครือข่ายนานาชาติ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุแทรกสอดระยะไกลแห่งสหภาพยุโรป หรือ Joint Institute for VLBI (very-long-baseline-interferometry) European Research Infrastructure Consortium: JIVE ขยายขีดความสามารถและศักยภาพให้ทำงานร่วมกันเสมือนเป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่               ข้ามทวีป  เพื่อศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุ ช่วยขอบเขตความเข้าใจในธรรมชาติของวัตถุต่าง ๆ ในเอกภพ เช่น หลุมดำ ดาวนิวตรอน สสารมืด ฯลฯ ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

Read more ...

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2567 ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 - 8 มีคาคม 2567

Read more ...

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึก องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเชิงลึก ภายใต้โครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ เปิดทางนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยร่วมพัฒนาอุปกรณ์วิจัยในโครงการสำรวจดวงจันทร์ ฉางเอ๋อ-7  หวังพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงด้านอวกาศห้วงลึก ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทย

Read more ...

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Read more ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์  การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประกาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์ 2023 โรงเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2023 ในหัวข้อเรื่อง Radio Astronomy and Technology with the 40m Thai National Radio Telescope ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก อ.เมือง ใน 77 จังหวัด ปี 2566 รายชื่อตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบ 59 ปี อวดโฉมเหนือฟ้าเมืองเชียงใหม่ 27 ก.ย. นี้ ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกสุดในรอบ 59 ปี ชวนเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565
Page 1 of 22