ประกาศเรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ประจำปี 2563

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว ผลเป็นดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

1 01
รางวัลชนะเลิศ Mr. Michael Selby ชื่อภาพ “NGC 3521 Spiral Galaxy”

 

1 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “Blue Sisters”

 

1 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ชื่อภาพ “The Big Bubble”

 

1 04
รางวัลชมเชย นายพรชัย อมรศรีจิรทร ชื่อภาพ “The Sea of Nebula”

 

2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

2 01
รางวัลชนะเลิศ นายทศพร สหกูล ชื่อภาพ “ความงามที่ลงตัว”

 

2 02 01 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายรถาพร นันทปรีชา ชื่อภาพ “My Red Moon”

 

2 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณภัทร เมืองนิล ชื่อภาพ “Under the Moon Shadow”

 

2 04
รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Geminid Meteor Shower 2018”

 

3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

3 01
รางวัลชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “C/2020 F3 (NEOWISE)”

 

3 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Venus 2020”

 

3 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Mr. Pierre Fromentin ชื่อภาพ “Jupiter from Sathorn”

 

3 04
รางวัลชมเชย นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “H-alpha Solar Full disk”

 

4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

4 01 01 รางวัลชนะเลิศ นายวรวิทย์ จุลศิลป์ ชื่อภาพ “แสงดาว ที่เสาดิน ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์ ”

 

4 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปองพล ชนะภัย ชื่อภาพ “หยุดเวลา”

 

4 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิโรจน์ จริตควร ชื่อภาพ “พลังงานบางอย่างกับแสงจักรราศี”

 

4 04
รางวัลชมเชย น.ส. ณภัทรกาญจน์ กาญจน์อุดมฤกษ์ ชื่อภาพ “ยอยักษ์กับทางช้างเผือก”

 

5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

5 01
รางวัลชนะเลิศ นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ ชื่อภาพ “ฺBlue Jet”

 

5 02
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “3 งวง”

 

5 03
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิรัช สวัสดี ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ยามเช้ารูปตุ๊กตาดารุมะ”

 

5 04
รางวัลชมเชย นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Milkyway Moondogs & NEOWISE”