สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขยายผลโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในปี 2563  มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพิ่มอีก 50 โรงเรียน จาก 36 จังหวัด จัดพิธีมอบฯ ในรูปแบบ New Normal แบ่งอบรมย่อย 4 ภูมิภาค เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และสงขลา พร้อมฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์ท้องฟ้าแก่ครูผู้สอน ให้นำไปจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง และต่อยอดโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนต่อไป

pr20200923 1 01

pr20200923 1 02

pr20200923 1 03

pr20200923 1 04

 

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวว่า โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เริ่มดำเนินการโครงการครั้งแรกเมื่อปี 2558 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง สนับสนุนให้เกิดโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนต่อไป

ในปี 2563  สดร. ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์ภายใต้โครงการฯ เพิ่มอีก 50 โรงเรียน จาก 36 จังหวัด รวมตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 - 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 460 โรงเรียน จากทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การจัดพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ New Normal กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ณ หอดูดาวของ สดร. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19  โดยแต่ละที่แบ่งจัดเป็น 4 รอบ ทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 และสิ้นสุดรอบสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 

 

pr20200923 1 05

 

ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กล้องโทรทรรศน์ในโครงการฯ เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอบโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สดร. ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิตคนไทย ออกแบบ สร้างและพัฒนา เป็นกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย มีอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดเลนส์ใกล้ตา กำลังขยายตั้งแต่ 37 ถึง 100 เท่า อุปกรณ์เพิ่มกำลังขยายพิเศษ 200 เท่า สามารถสังเกตการณ์ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รวมถึงวัตถุในห้วงอวกาศลึก ได้แก่ กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำกล้องถ่ายภาพดิจิทัลมาเชื่อมต่อเพื่อบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเรียน นำมาจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์บริการชุมชน ตลอดจนใช้เก็บข้อมูลทำโครงงานดาราศาสตร์ได้ด้วย  

สำหรับปลายปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำคัญ คือ ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะปรากฏใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี (The Great Conjunction 2020) มีระยะห่างเชิงมุมเพียง 0.1 องศา หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียนที่มีกำลังขยายไม่เกิน 100 เท่า จะมองเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ในช่องมองภาพเดียวกัน นับเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่หาดูได้ยากและถือเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนในเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสฯ จะได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับมอบจาก สดร. นำไปจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่สำคัญครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียน เยาวชน ให้เกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สร้างการรับรู้ดาราศาสตร์ให้ประชาชนสนใจใฝ่รู้เรื่องดาราศาสตร์ต่อไป

 pr20200923 1 06

pr20200923 1 07

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313