5 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)​ (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 หลังสร้างผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ติดตามทุกช่องทางมากกว่า 5 แสนคน

pr20201907 2 01

pr20201907 2 02

ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สดร. ได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ และได้พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก เราใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จุดเปลี่ยนสำคัญประการหนึ่งได้แก่การที่สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และแพร่หลายในวงกว้าง

สดร. เริ่มใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ทั้ง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูบ ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ  ปัจจุบัน สดร. มีผู้ติดตามในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย รวมมากกว่า 500,000 คน และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย อันดับ 1 กลุ่มหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ในงานไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2019 และยังเป็นหนึ่งใน iCreator 100 - ร้อยครีเอเตอร์ไทยที่ผลงานโดดเด่นในรอบปี 2019 จากการจัดอันดับของ Rainmaker สะท้อนความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลและความตื่นตัวในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางดาราศาสตร์ของสังคมไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน

จุดเด่นประการหนึ่ง คือ การผลิตเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ นำข้อมูลดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ให้ประชาชนไทยได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลาย น่าสนใจ และยังเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีความน่าเชื่อถือทางดาราศาสตร์อันดับต้นๆ ของประเทศ ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนหลายแขนง นำข่าวสารข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจำนวนมาก

การได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในฐานะ “ผู้สื่อสารนวัตกรรม” ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เราประสบความสำเร็จในการนำดาราศาสตร์ให้เข้าถึงสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ก้าวต่อไป สดร. จะพยายามสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจองค์กรด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เดิม พัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยหวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะนำไปพัฒนา ต่อยอดในสาขาอื่น ๆ ได้ และยังช่วยสร้างความเข้าใจสู่สาธารณชนได้อีกมิติหนึ่งว่า “ดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การดูดาว แต่ยังเป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนไทย พัฒนาชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร. ศรัณย์กล่าวปิดท้าย

pr20201907 2 03

         รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Innovation in Media and Communication) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานที่มีการสร้างเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารใหม่โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสาร
  2. ผู้สื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ส่งเสริมหรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

          รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุด ในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ แก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิด การรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

pr20201907 2 04

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

pr20201907 2 05

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทร. 1313