หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ผ่านกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3

  ska20201014 1 01

 

ช่องทางการรับสมัครกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3

        1. สมัครออนไลน์ https://forms.gle/nVCK43G2XkRGSpgg8

        2. ส่งใบสมัครโดยสามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ทางไปรษณีย์   

    หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

                79/4 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

                (กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3)

  2.2. ส่งใบสมัครทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (สแกนไฟล์รูปแบบ PDF)

 


1. กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร  กำหนดการ

2. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร