ทีม Rickrolled จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “Astro Challenge 2021 : ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี 2564” ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

pr20211125 2 01

pr20211125 2 02

pr20211125 2 03

pr20211125 2 04

นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กิจกรรม “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ ทดสอบความรู้รอบตัวเรื่องดาราศาสตร์ นอกเหนือไปจากความรู้ในห้องเรียน ที่ไม่ใช่ทางทฤษฎีหรือคำนวณ การแข่งขันรอบคัดเลือกจะคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคละ 2 ทีม  เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากกระแสตอบรับที่ดี เกิดกระแสความตื่นตัวและได้รับความสนใจจากครู นักเรียนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สดร. จึงกำหนดจัดกิจกรรม “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” ขึ้นเป็นปีที่สองเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ กระตุ้นความใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง ในปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรอบคัดเลือกแบบออนไลน์  3,663 คน จาก 1,221 ทีม

ทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก 8 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผลการแข่งขัน เป็นดังนีิ้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rickrolled โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ         

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมไหว้พระนอนที่อุบล อุบล อุบล... โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MC-Youth-Astronomers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

            รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ทีม Gamma NUD โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก/ ทีม Born to be บันได โรงเรียนปัญจดี  จ. ชัยภูมิ/ ทีมฉันจะพาเธอลอย ล่องไปในอวกาศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา/ ทีมนักเดินทางแห่งท้องทะเลดาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. เพชรบุรี/ ทีม To Infinity & Beyond โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

            ทีม Rickrolled โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ  ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ เด็กชายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ และเด็กชายศุภกร ไพศาลเจริญ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3

กิจกรรม “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สดร. ได้ริเริ่มขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ระดับเยาวชน ไม่เพียงแต่ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความรู้รอบตัวเรื่องดาราศาสตร์นอกห้องเรียนอีกด้วย การจัดการแข่งขันในแต่ละปี มีกระแสตอบรับที่ดี เกิดความตื่นตัวและได้รับความสนใจจากครู นักเรียนทั่วประเทศเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่จำนวนผู้เข้าแข่งขันก็ยังเพิ่มจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา สดร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในลักษณะเช่นนี้จะจุดประกาย และก่อให้เกิดการส่งต่อแรงบันดาลใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่เยาวชนไทยรุ่นต่อไป 

pr20211125 2 05

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/AstroChallenge2021-Final

 

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand