หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนจากพื้นที่ภาคใต้ ให้มีจิตวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมดาราศาสตร์ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองสงขลา

SKA NYC 65 banner

 

        ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงได้จัดกิจกรรมคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4 ขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

 

       1. กิจกรรม กำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 4

       2. รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 4