narit logo MHESI Logo NARIT Youth Camp logo    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา