pr20230430 1 01

pr20230424 1 06

pr20230424 1 04          pr20230424 1 07

ขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันรอบคัดเลือก ดังนี้

1.ท่านสามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตามลิงก์นี้

https://bit.ly/AstroChallenge-List
** โปรดจำรหัสทีม และ รหัสประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เพื่อนำไปตรวจสอบตำแหน่งที่นั่งในวันแข่งขัน **

 

2. สถานที่แข่งขัน :

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
>> ห้องทองกวาว และห้องอินทนิล
Green CMU Nimman Residence
https://goo.gl/maps/u62BNzXxgQ1Z765WA
ผู้ประสานงาน : จิตราพรล์ - 093-3956597 / พิริยาภรณ์ - 081-8854353

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
>> ห้องเทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4
ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช
https://goo.gl/maps/NDv97wbNyxNLsyqT9
ผู้ประสานงาน : หัทยา - 092-9698355 / อนันต์พล - 081-6990343

 

ภาคกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
>> ห้องราชพฤกษ์ และห้อง ​Sun
โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ
https://goo.gl/maps/DEBcLnSezsoV9S5v9
ผู้ประสานงาน : ณัฐยา - 097-0622128 / สาวิตรี - 063-4424151

 

ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
>> ห้องคิงแกรนด์บอลรูม ชั้น 2
โรงแรม Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla
https://goo.gl/maps/gJUazsiGkCrqQxMb9
ผู้ประสานงาน : ธีรยุทธ - 091-0679658 / ธราดล - 094-84023233. กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 - 12:00 น.

08.30 - 09.00 น.
   - ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมตรวจสอบรายชื่อ รหัสทีม รหัสประจำตัว และผังที่นั่ง บริเวณหน้าห้องจัดการแข่งขัน

09.00 - 09.30 น.
   - ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมประจำที่นั่ง

09.30 - 10.00 น.
   - ผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมกันในห้อง (หากไม่ปรากฏตัวในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน)
   - ผู้เข้าแข่งขันทุกคนวางบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบขับขี่ ที่แสดงให้เห็นใบหน้า และชื่อชัดเจนไว้บนโต๊ะ เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ประกอบการลงทะเบียน
  - เจ้าหน้าที่ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

10.00 - 12.00 น.
   - เริ่มการแข่งขัน Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือก

12.00 น.
   - สิ้นสุดการแข่งขัน

 

4. รูปแบบการแข่งขัน

4.1) แข่งขันเป็นทีม
4.2) แต่ละทีมจะได้รับแผ่นคำถามปริศนาในรูปแบบปรนัย และอัตนัย ทีมละ 1 ชุด
4.3) ปรึกษากันในทีมได้
4.4) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

5. รายละเอียด ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมแข่งขัน

5.1) แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือเครื่องแบบสถาบัน
5.2) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบขับขี่ ที่แสดงให้เห็นใบหน้า และชื่อชัดเจน มาแสดงในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและใช้ประกอบการลงทะเบียน หากไม่แสดงบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์แข่งขันทันที
5.3) กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง อาทิ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เป็นต้น
5.4) ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้เข้ามาในบริเวณพื้นที่แข่งขัน
หนังสือเรียน ตำรา เอกสารความรู้
อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และเครื่องคิดเลข
นาฬิกาในรูปแบบสมาร์ทวอช
กล้องถ่ายภาพนิ่ง
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ6. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

6.1) ผู้ร่วมแข่งขันยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
6.2) คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียด ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการแข่งขัน ออกจากการแข่งขันได้ทันที และการพิจารณาการเข้าร่วมแข่งขันของคณะกรรมการ ณ สนามสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
6.3) การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

pr20230424 1 03

pr20230424 1 01

pr20230424 1 02


pr20230424 1 03

สมัครแข่งขัน

หนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาปริศนาดาราศาสตร์ (ดาวน์โหลด)