รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2567 ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 - 8 มีคาคม 2567