ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน และ สำรอง 40 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

       ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองของผู้ผ่านการคัดเลือก (100 คนแรก) ติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกิจกรรมฯ นายอนุชา เตยแก้ว เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ โทร 087-2976210

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

 

ska NYC 3 2 02