เชิญชวน ครู ผู้ที่สอนดาราศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการทำโครงงานและพัฒนาสื่อดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวข้ออบรมหลักๆ คือการถ่ายสเปกตรัมของดาวฤกษ์ด้วยแผ่นเกรตติงราคาถูก การออกแบบและพัฒนาท้องฟ้าจำลองอย่างง่าย การทำสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เช่น แบบจำลองทรงกลมท้องฟ้า แบบจำลองดาวคู่ ดาวแปรแสง และสื่อดาราศาสตร์อื่นๆ

พิเศษ การบรรยายเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ และร่วมสนุกกับการทำแบบจำลองการเกิดเมฆ โดย อ.ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และประธานชมรมคนรักมวลเมฆ

ผู้สนใจ สามารถ Download ใบสมัครพร้อมส่งเอกสารภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/open?id=1-MXOfTsKZLLtJ2poGabNgMxN31zuE2Cx

pr20190718 2 01