ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

1.  ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

1 694M16Finalchoosefinallayer4

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “เจ้าแห่งพญาอินทรี The Eagle Nebula”

2 494NGC253 LRGBi

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “The Sculptor Galaxy (NGC253)”

3 225milkway Vachira

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “Jupiter in Milky Way Core”

4 723Helix final

รางวัลชมเชย นายอาณัติ เรืองรัศมี ชื่อภาพ “My Favorite Object”

2.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

1 280IMG 60711adjustFinalFinalLenLen

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์เหนือม่านหมอก”

2 666PONG 09904X

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงศ์ ศกุนตนาค ชื่อภาพ “The Diamond Ring”

3 277Super Bloody Lunar Eclipse

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิกานต์ บุญรอด ชื่อภาพ “Super Bloody Lunar Eclipse”

4 85Shower star105

รางวัลชมเชย นายนิรุตน์ แสงเขียว ชื่อภาพ “ฝนดาวตก”

3.  ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

1 396 252P3fixFinalcropnaritokFixsend11

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหาง 252P/LINEAR”

2 368Sat LRGB

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2019”

3 401 DSR0794

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนากร พรมเจดีย์ ชื่อภาพ “Half Leaf”

4 407 20180505 120606 DMC GX8 1060533

รางวัลชมเชย นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “ISS Solar Transit”

4.  ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

1 404

รางวัลชนะเลิศ นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ “โลกนั้นกลม”

2 90

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายราชันย์ เหมือนชาติ ชื่อภาพ “ผืนดินเคียงคู่แสง...สู่ดวงดาว”

3 9IMG 0462

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสาธิต ตระกูลพันธุ์เลิศ ชื่อภาพ “ทะเลสาบเขาสามร้อยยอด”

4 414 20170304 034710 NIKON D810A AST1398

รางวัลชมเชย นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “The Heaven’s Gate”

5.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

1 696Thongsuk Phrathatphanom 01   Thongzuk Atiwannakul

รางวัลชนะเลิศ นายทองสุข อติวรรณกุล ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ทรงกลดซ้อนหลังองค์พระธาตุพนม”

2 600ANA 8388   A Photographer   Chanin Saefung

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง ชื่อภาพ “ดูนั่นซิ”

3 54IMG 7321   Tanutpong Chaiyathammwat

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนัชพงศ์ ไชยธรรมวัฒน์ ชื่อภาพ “ฟ้าคะนอง”

4 135weather   armi blue

รางวัลชมเชย นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “กลุ่มเมฆกันชน”