สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย ครั้งที่ 2 ของปี ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เริ่มจากทางเหนือสุดของประเทศจากนั้นจะไล่ลงใต้เรื่อย ๆ  สำหรับกรุงเทพมหานคร ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 12:22 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี

pr20190815 1 01

        นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 12:22 น. ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งที่ 2 ของปีนี้ ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากบริเวณเหนือสุดของประเทศ ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ขยับมาตั้งฉากกับพื้นที่ใต้ลงไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทย ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 8 กันยายน 2562 

        ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง เมื่อยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว จะสังเกตเห็นเงาของร่างกายทอดอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นโอกาสดีที่จะได้สังเกตการณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและโรงเรียนจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

pr20190815 1 02

pr20190815 1 03

เงาจะตกใต้เท้าพอดีขณะยืนกลางแดด ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

 

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทยครั้งที่ 2 ของปี 2562

จังหวัด

ครั้งที่2

วันที่

เวลา

อำเภอแม่สาย เชียงราย

21 กรกฎาคม

12:27 น.

เชียงใหม่

29 กรกฎาคม

12:31 น.

ลำปาง

31 กรกฎาคม

12:32 น.

อุดรธานี

4 สิงหาคม

12:15 น.

สกลนคร

5 สิงหาคม

12:10 น.

ขอนแก่น

7 สิงหาคม

12:15 น.

นครสวรรค์

10 สิงหาคม

12:25 น.

อุบลราชธานี

11 สิงหาคม

12:06 น.

นครราชสีมา

12 สิงหาคม

12:17 น.

ลพบุรี

13 สิงหาคม

12:22 น.

กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม

12:22 น.

ฉะเชิงเทรา

16 สิงหาคม

12:20 น.

พัทยา ชลบุรี

19 สิงหาคม

12:20 น.

ภูเก็ต

2 กันยายน

12:27 น.

สงขลา

4 กันยายน

 12:17 น.

อำเภอเบตง ยะลา

8 กันยายน

 12:13 น.

 

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งที่ 2 ของปี 2562 
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัด

ครั้งที่2

วันที่

เวลา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

29 กรกฎาคม

12:31 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

13 สิงหาคม

12:17 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

17 สิงหาคม

12:19 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

4 กันยายน

 12:17 น.

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : //twitter.com/@N_Earth  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313