ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่ http://bit.ly/AstroChallengeList และตรวจสอบรหัสเข้าสอบได้ที่ http://bit.ly/2LmQViA

**หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ไม่พบรหัสเข้าสอบ กรุณาติดต่อกลับมายัง หมายเลขโทรศัพท์  081-8854353 หรือ 053-121268 ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. หากเลยกำหนดขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน**

กำหนดการแข่งขัน

08:30 - 09.00 น. ลงทะเบียนและตรวจสอบผังที่นั่งผู้เข้าแข่งขัน

09.00 - 09.30 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำที่นั่ง

09.30 - 10.00 น. ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการแข่งขัน

10:00 - 12:00 น. แข่งขัน "Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์" รอบคัดเลือก

12.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน 

poster quiz7