pr20190902 1 01

pr20190902 1 02

        ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนในกำกับของ สดร. ถึง 2 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ได้รับรางวัลมิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019 สะท้อนให้เห็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันของทีม สดร. ทุกคน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ดาราศาสตร์ ผ่านการสร้างสรรค์นิทรรศการ และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ ขอขอบคุณแรงใจ และแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และมาใช้บริการที่หอดูดาวภูมิภาค เรายังจะพัฒนาเนื้อหาสาระ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงต่อไป

        ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชม และเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา และอนาคตอันใกล้นี้ จะเปิดให้บริการอีก 1 แห่ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบ เปิดให้บริการทั้งหอดูดาวที่ให้บริการการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า นิทรรศการดาราศาสตร์ และท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 4K เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร ความจุ 160 ที่นั่ง กำหนดเปิดให้บริการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดร. ศรัณย์กล่าวปิดท้าย

 

pr20190902 1 03  pr20190902 1 04 

 

    รางวัลมิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ปีนี้มอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Perspective” สื่อสารการมองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้น สื่อถึงภารกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงสังคมแต่ละท้องถิ่นเข้าหากัน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน แบ่งหมวดหมู่การประกวดพิพิธภัณฑ์ดีเด่น 4 ประเภท ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยแบ่งประเภทตาม "อัตลักษณ์" ที่แตกต่างกันของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมมิติที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีรางวัล “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน” หรือ “Museum Thailand Popular Vote 2019” ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมโหวตพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com เพื่อร่วมส่งกำลังใจและสร้างพลังขับเคลื่อนของคนทำงานในวงการได้เดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อไป 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : twitter.com/@N_Earth  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313