สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขยายเวลารับสมัครและผลงานเข้าประกวดในโครงการ Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ถึง 30 กันยายนนี้

pr20190912 1 01

Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบการดำเนินงาน 10 ปี ของสดร. รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 17-25 ปี ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ โดยผลงานที่ได้จากการประกวดในโครงการ สดร. จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และใฝ่รู้วิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทยต่อไป 

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานที่ >>http://bit.ly/AstroMultimedia ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.NARIT.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 หรือ 081-8854353

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : twitter.com/@N_Earth Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313