สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนชมดาวช่วงฤดูหนาว ประเดิมด้วยกิจกรรมใหญ่ “เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 2562 - 2563” เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พร้อมจัดดูดาวบริการประชาชนทุกคืนวันเสาร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนสนใจวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ

pr20191030 1 01

pr20191030 1 02

pr20191030 1 03

pr20191030 1 04

  

        นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม พื้นที่ภาคกลางและตอนบนของไทยมีสภาพท้องฟ้าสดใสไร้เมฆฝน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูดาวและสังเกตวัตถุท้องฟ้าเป็นอย่างยิ่ง สดร. จึงกำหนดจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับประชาชนหลากหลายรูปแบบในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งกิจกรรมดูดาว...ทุกคืนวันเสาร์ เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ รวมทั้งค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ค่ายดูดาวที่จะพาเยาวชนไปเปิดประสบการณ์ดาราศาสตร์บน ดอยอินทนนท์ จุดที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สำหรับรายละเอียดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

        1)  เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 2562 - 2563 : กิจกรรมดูดาวครั้งแรกของฤดูหนาวนี้ กำหนดจัด    วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 

        2)  NARIT Public Night ดูดาว...ทุกคืนวันเสาร์ : กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกหลายตัว พร้อมแนะนำวิธีการดูดาวเบื้องต้น       ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค ดังนี้

• หอดูดาวภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดให้บริการเฉพาะเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี) สอบถาม โทร. 081-8854353

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 086-4291489

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด  ฉะเชิงเทรา  (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 084-0882264

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เปิดบริการเฉพาะเดือนมกราคม - ตุลาคม ของทุกปี) สอบถาม โทร. 095-1450411

        นอกจากนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคแต่ละแห่งยังเปิดให้บริการท้องฟ้าจำลอง วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 11.00 / 15.00 น. วันเสาร์ 10.00 / 14.00 / 17.00 น. และ วันอาทิตย์ 10.00 / 14.00 น. ตลอดทั้งปี (ยกเว้นอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เริ่มเปิดบริการกุมภาพันธ์ 2563) 

        3)  เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ  :  ชวนประชาชนร่วมสัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชม         ห้องทำงานของนักดาราศาสตร์ เปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ส่องวัตถุท้องฟ้าผ่านช่องมองภาพ และส่องวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กหลากชนิด ณ จุดชมดาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในไทย จัด 2 ครั้ง/ ปี 

ครั้งแรก : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  /  ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

** รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ 120 คนเท่านั้น **  

(ติดตามการรับสมัครออนไลน์ทาง www.facebook.com/NARITPage)

        4) ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อายุระหว่าง 15-19 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คนเท่านั้น

กำหนดจัดวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

(ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.NARIT.or.th สอบถามโทร. 053-121268-9 ต่อ 305)

        5) กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

• งานเสวนาดาราศาสตร์ “Are we alone in the universe? : ไขปริศนา...สิ่งมีชีวิตนอกโลก” ร่วมรับฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ไขปริศนาและความเป็นไปได้ในอนาคต จัดขึ้น 2 ครั้ง        

กรุงเทพฯ - วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 True Digital Park สุขุมวิท 101 

เชียงใหม่ - วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• กิจกรรม “ตะลุยโลกดาราศาสตร์กับ NARIT” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ :  11 มกราคม 2563 

นำเสนอความรู้ด้านดาราศาสตร์แบบสนุกสนานและเข้าถึงง่าย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ สอนดูดาวเบื้องต้นภายในท้องฟ้าจำลอง เกมตอบปัญหาดาราศาสตร์ และกิจกรรมดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ในช่วงค่ำ เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา    

• กิจกรรม NARIT Astro Fest 2020 : 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563  

งานครั้งใหญ่แห่งปีฉลอง “เปิดหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อย่างเป็นทางการ รวมนานากิจกรรมสำหรับคนรักดาราศาสตร์ทุกเพศวัย ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• กิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (Super Full Moon) : 8 เมษายน 2563 ชวนประชาชนร่วมส่องจันทร์ดวงโตชัดเต็มตาด้วยกล้องโทรทรรศน์หลายรูปแบบ และฟังเรื่องราวความรู้ดาราศาสตร์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา    

        ทุกกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารได้ในเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือทางเฟซบุค : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARITPage)

        นายศุภฤกษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงาน “เปิดเทศกาลชมดาว…รับลมหนาว ประจำปี 2562 – 2563” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ จัดขึ้น ณ หอดูดาว ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นครั้งแรกของกิจกรรมดูดาวหนาวนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น แนะนำการใช้แผนที่ดาว ดูดาวด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าจริงพร้อมแนะนำกลุ่มดาว ฤดูหนาวที่น่าสนใจ รวมถึงส่องวัตถุท้องฟ้าแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทรรศน์ อาทิ ดาวอังคาร ดาวเสาร์ เนบิวลา กระจุกดาว ฯลฯ และบันทึกภาพความสวยงามกลับไปเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศลมหนาวเคล้าเสียงดนตรี    อันไพเราะ พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามดาราศาสตร์ชิงรางวัลอีกด้วย

        พิเศษสุด!! สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ที่ http://bit.ly/StellarWinterFest2019 ลุ้นรับของที่ระลึกได้ภายในงาน  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-8854353

pr20191030 1 05

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313