26 ธันวาคม 2562 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพ “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย” ส่งตรงจาก 4 จุดสังเกตการณ์หลัก เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา โคราช และสงขลา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่นตลอดระยะเวลาเกิดปรากฏการณ์

pr20191227 1 01

ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 11.58 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

pr20191227 1 02

ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 11.58 น. ในช่วงความยาวคลื่นของไฮโดรเจน-อัลฟา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

pr20191227 1 03

ภาพขณะสุริยุปราคาบางส่วนเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.08 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

pr20191227 1 04

ภาพขณะสุริยุปราคาเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.11 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

pr20191227 1 05

ภาพขณะสุริยุปราคาเข้าคราสมากที่สุด เวลา 12.08 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

        ปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม นี้ เป็น “สุริยุปราคาวงแหวน” แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย ระหว่างเวลา 10.19-13.57 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40   กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56  

       สดร. จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ 4 จุด ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประชาชนให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก 

        สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในประเทศไทยครั้งต่อไป จะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ติดตามข้อมูลปรากฏการณ์ได้ทาง www.narit.or.th หรือ www.facebook.com/NARITpage 

pr20191227 1 06

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313