สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยภาพ “ดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS)” (ซีสองศูนย์หนึ่งเก้าวายสี่ แอตลาส) สว่างเพิ่มมากขึ้น ลุ้นชมด้วยตาเปล่าในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

pr20200402 1 01 


   นายสิทธิพร เดือนตะคุ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร. เผยว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้บันทึกภาพดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS) มีค่าความสว่างปรากฏประมาณ 8.6 สว่างมากขึ้นจนสามารถสังเกตเห็น “โคมา” หรือบรรยากาศของฝุ่นแก๊สที่ฟุ้งโดยรอบใจกลางดาวหาง ขนาดกว้างประมาณ 10 ลิปดา และเริ่มมองเห็นหางได้ชัดเจนขึ้น บันทึกด้วยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ บริเวณยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ ในความร่วมมือระหว่าง สดร. กองทัพอากาศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

              ค่าความสว่างปรากฏเพียง 19.6 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากเทียบกับวัตถุท้องฟ้าด้วยกันแล้วถือว่าสว่างน้อยมาก แต่ความสว่างของดาวหางดวงนี้กลับเพิ่มขึ้นเมื่อโคจรเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในจนกลายเป็นดาวหางที่น่าจับตาที่สุดในปีนี้ นักดาราศาสตร์ที่เฝ้าศึกษาดาวหางดวงนี้คาดว่าความสว่างจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วงเดือนเมษายน 2563

   ข้อมูลดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS) เพิ่มเติม https://www.facebook.com/NARITpage/photos/a.148308931899396/3036007259796201/?type=3&theater

           

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313