สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมดาวเคียงเดือน 15 - 16 เมษายน 2563 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และ ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ ปรากฏเรียงกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเช้ามืด หากฟ้าใสสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย

pr20200415 1 01

ภาพจำลองแสดงตำแหน่งดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคารและดวงจันทร์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563
(ภาพจากโปรแกรม Stellarium)

    นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า ช่วงเช้ามืดวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 01:30 น. ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏเคียงดวงจันทร์ ห่างกันประมาณ 3 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู ช่วงเวลาเดียวกันยังมีดาวเสาร์ปรากฏถัดลงมาด้านล่าง สังเกตได้จนถึงรุ่งเช้าก่อน ดวงอาทิตย์ขึ้น จากนั้น วันที่ 16 เมษายน 2563 ดวงจันทร์จะเปลี่ยนตำแหน่งเคลื่อนลงมาเคียงดาวอังคาร ห่างกันประมาณ 4.6 องศา ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก บริเวณกลุ่มดาวแพะทะเล ช่วงเวลาเดียวกัน   ยังมีดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีปรากฏถัดสูงขึ้นไป เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 02.20 น. จนถึงรุ่งเช้า ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจตื่นเช้าชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าตามวันเวลาดังกล่าว หากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

    ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ ตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน จึงถือเป็นเรื่องปกติ สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

pr20200415 1 02

 


งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตระเทคโนโลยี โทร. 1313