ติดต่อเรา

NARIT map all 2566

สำนักงานใหญ่

astro park

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ (+66) 053-121268-9
โทรสาร  (+66) 053-121250
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สำหรับส่งหนังสือราชการเท่านั้น)
Facebook : www.facebook.com/NARITpage หรือ www.facebook.com/groups/NARIT/
Twitter: @NARIT_Thailand

Instragram: @NARIT_Thailand


สำนักงานประสานงาน กรุงเทพฯ

Ministry of Higher Education

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+66) 02-3546652
โทรสาร  (+66) 02-3547013


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

nma

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร.(+66) 044-216254
โทรสาร (+66) 044-216255


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

cco

999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. (+66) 038-589395
โทรสาร (+66) 038-589396


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ska

79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (+66) 074-300868


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น

kkn

555 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โทร. (+66) 063-8921854, 043-446285 (เปิดให้บริการส่วนท้องฟ้าจำลอง)