ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์พร้อมห้องน้ำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...

ยกเลิกประกวดราคาการให้เช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...