ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์พร้อมห้องน้ำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

ดาวน์โหลดประกาศ